• 0
JAKOŚĆ

JAKOŚĆ

Nasza firma stosuje dedykowany system kontroli jakości, który udowodnił swoją skuteczność poprzez utrzymywanie stałej satysfakcji klientów i zmniejszenie ilości wadliwych wyrobów. Podstawą takiego systemu są wizualna i techniczna kontrola produktu, zapewnienie higieny, zarządzanie identyfikowalnością wyrobu, weryfikacja dokumentacji oraz archiwizacja danych.

Udostępniamy pełny zestaw dokumentacji, w tym nasze deklaracje zgodności i stosowną dokumentację naszych dostawców.

Procedura kontroli jakości w naszej firmie opiera się na wytycznych ISO oraz HACCP i zawiera:

  1. system wewnętrznych reguł zapewniających stały monitoring jakości;
  2. fizyczną laboratoryjną kontrolę próbki wyrobu z każdej palety wyprodukowanego towaru;
  3. identyfikowalność produktu – od gotowego wyrobu do surowca stosowanego w produkcji danego artykułu;
  4. archiwizację danych laboratoryjnych i innej stosownej dokumentacji;
  5. szczegółową procedurę kontroli reklamacji jakościowych i rozwiązań reklamacyjnych, zarządzanie satysfakcją klienta.

W sytuacji wystąpienia wady jakościowego nasz kierownik ds. zapewnienia jakości ma pierwszeństwo we wszystkich decyzjach związanych z ustaleniem źródła problemu i znalezieniem trwałego rozwiązania.

TryPet posiada certyfikat ISO 9001:2015 i dąży do wdrożenia certyfikacji BRC w 2017 roku.

Zapewnienie kontroli jakości jest integralną częścią polityki jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

 

POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

TryPet prowadzi politykę orientowaną na stałe doskonalenie wszystkich procesów towarzyszących wzrostowi konkurencyjności i ciągłemu efektywnemu rozwojowi.

Celem firmy jest produkcja bezpiecznych, wysokojakościowych opakowań z tworzyw sztucznych, w pełni spełniających oczekiwania klientów. Wszystkie nasze wyroby odpowiadają stosownym wymogom krajowym i międzynarodowym przepisom prawnym.

Aby osiągnąć powyższy cel, firma koncentruje się na:

  1. efektywnym zarządzaniu procesami biznesowymi;
  2. szybkiej i dynamicznej komunikacji z klientem;
  3. zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanego personelu i wspieraniu rozwoju kompetencji, umiejętności i motywacji pracowników;
  4. rozszerzeniu asortymentu produkcji i poszukiwaniu nowych sfer zastosowań;
  5. organizacji i utrzymaniu komunikacji ze wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w proces bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Jednym z głównych zadań firmy jest minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem procesu produkcyjnego oraz produkcja wyrobów zgodnie z systemem kontroli ryzyka opartego na zasadach HACCP.

Stały rozwój i doskonalenie systemu kontroli jakości jest zadaniem, które ma kluczowe znaczenie dla każdego pracownika firmy.