• 0

Proces

W produkcji słoików i butelek PET stosuje się dwie zasadnicze technologie:  jednostopniową wtrysku z rozciąganiem i rozdmuchem (ISBM) i dwustopniową, obejmującą formowanie wtryskowe i wytłaczanie przez rozciąganie i rozdmuch (RSBM). Wytwarzamy produkty w naszej firmie z zastosowaniem obydwu metod.

Dodatkowo, formowanie wtryskowe jest stosowane do produkcji plastikowych zamknięć i innych akcesoriów z tworzyw sztucznych.

Technologia dwustopniowa RSBM

RSBM jest dwuetapowym procesem produkcji opakowań z PET i innych polimerów. Podczas pierwszego etapu na wtryskarkach są wytwarzane półprodukty – preformy. Preformy posiadają końcową formę gwintu, lecz ich wymiary są znacznie mniejsze od wymiaru gotowego opakowania. Na drugim etapie produkcji preformy są podgrzewane, rozciągane i rozdmuchiwane do kształtu gotowego opakowania. 

(1) rozgrzewanie preformy w piecu infrared;
(2) umieszczenie preformy w formie rozdmuchowej;
(3) wprowadzenie tłoku rozciągającego i wydłużenie elastycznej preformy;
(4)-(5) podanie skompresowanego powietrza w dwóch cyklach w celu uzyskania lepszej jakości ścianek opakowania;
(6)-(7) otwarcie formy rozdmuchowej i wyjęcie gotowego opakowania.

Podczas procesu RSBM znacznej zmianie ulega orientacja molekularna surowca, co wpływa na zwiększenie właściwości barierowych materiału, czyni w zasadzie nietłukące się opakowanie PET lekkim oraz krystalicznym jak pierwotna preforma.

Wtrysk i rozdmuch są całkowicie niezależnymi procesami, dlatego mogą podlegać osobnej optymizacji. Metoda RSBM szeroko stosuje się w masowej produkcji np. butelek do napojów, lecz ze względu na dużą elastyczność z powodzeniem może być wykorzystana do wytwarzania wyrobów spersonalizowanych i realizacji niewielkich nakładów.

Technologia jednostopniowa ISBM

W jednostopniowej metodzie cały proces produkcyjny od surowca po wyrób końcowy odbywa się w jednej maszynie. Preformy PET są formowane nie jako osobny półprodukt przeznaczony do dalszej obróbki, lecz bezpośrednio po formowaniu są przenoszone do sekcji rozdmuchowej. Sam proces rozdmuchu jest zbliżony do opisywanego wyżej procesu w technologii RSBM. 

(1) formowanie wtryskowe preform;
(2) przenoszenie preform do sekcji rozgrzewającej. W niektórych maszynach ten etap jest pominięty;
(3) rozdmuch opakowania;
(4) wyjęcie gotowego wyrobu.

Największą zaletą metody jednostopniowej jest ograniczenie powierzchni produkcyjnej oraz uzyskanie wyższej wizualnej jakości wyrobu w porównaniu z metodą dwustopniową. Charakterystyczną cechą jednostopniowej technologii jest możliwość produkcji opakowań o niestandardowych kształtach (owalnych, zdecentrowanych), szeroko stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Ponieważ preformy po formowanu z granulatu są bezpośrednio przekazywane do sekcji rozdmuchowej, możliwe jest stosowanie nie tylko materiału PET, lecz innych tworzyw plastycznych, w tym PEN, PES i PE wykorzystywanych do produkcji m.in. butelek dziecięcych i nadających się w odróżnieniu od PET do sterylizacji.

Jednostopniowy proces umożliwia niezawodną kontrolę temperatury polimerów posiadających różne właściwości.

Obydwie metody mają swoje walory i mankamenty. Szczególne właściwości produktu, oczekiwania projektowe oraz określenie nakładu inwestycyjnego decydują o wyborze technologii, a nasz zespół służy pomocą w podjęciu właściwej decyzji.