• 0
Kvalitāte

Kvalitāte

Mūsu uzņēmumā ir izveidota kvalitātes kontroles sistēma, kuras efektivitāte palīdz saglabāt augstu klientu apmierinātības līmeni un samazina saņemto pretenziju daudzumu. Kvalitātes kontroles sistēmas galvenās sastāvdaļas - vizuālā un tehniskā kontrole, tīrības uzturēšana visā ražošanas ciklā, izsekojamības nodrošināšana, dokumentācijas pārbaude un lietvedība. 

Mūsu ražotajiem produktiem mēs nodrošinam pilnu dokumentu paketi, ieskaitot atbilstības sertifikātu, kā arī, ja nepieciešams oficiālu papildinformāciju no mūsu piegādātājiem. 

Kvalitātes kontroles procedūras uzņēmumā tiek veiktas saskaņā ar ISO un HACCP standartiem:

  • saskaņā ar uzņēmuma iekšējo instrukciju tiek veikts patstāvīgs kvalitātes monitorings;
  • no katras produktu paletes tiek ņemts paraugs laboratoriskai pārbaudei;
  • izsekojamība - no gatava produkta līdz izejvielu partijai no kuras tas izgatavots;
  • laboratorijas izmeklējumu rezultātu un citas attiecīgas dokumentācijas saglabāšana;
  • ieviesta klientu apmierinātības sistēma kvalitātes jautājumos - pretenziju reģistrēšana, izskatīšana un sasvlaicīga atbildes sniegšana.

Kvalitātes vadītājam mūsu uzņēmumā ir tiesības apturēt ražošanas procesu līdz brīdim, kad tiek atrasts cēlonis un novērsta kvalitātes problēma. Tiesības apturēt ražošanas procesu ir izmantotas vairākkārt un šo lēmumu nevar atcelt neviens no uzņēmuma darbiniekiem.

Mūsu laboratorijas aprīkojums un instrumenti tiek regulāri kalibrēti.

SIA TRYPET ir ISO 9001:2015 un ISO 5001:2018 standartu sertifikāti. 2019.gadā uzņēmums saņēma BRC sertifikātu (Globālais iepakojuma un iepakojuma materiālu standarts). 

 

Kvalitātes kontroles nodrošināšana ir neatņemama "Kvalitātes un pārtikas nekaitīguma politikas" sastāvdaļa.

KVALITĀTES UN PĀRTIKAS DROŠĪBAS POLITIKA

SIA TRYPET korporatīvā politika ir balstīta uz apziņu, ka patstāvīgi nepieciešams pilnveidot visus iekšējos procesus. Konkurētspējas palielināšana un nepārtraukta attīstība balstoties uz produktivitātes pieaugumu. 

Uzņēmuma mērķis ir radīt drošus un kvalitatīvus plastmasas produktus, kas atbilstu klientu vēlmēm un vajadzībām. Visiem ražotajiem izstrādājumiem jāatbilst valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. 

Uzņēmums koncentrējas uz sekojošiem uzdevumiem, lai sasniegtu nospraustos mērķus: 

  • efektīva biznesa procesu vadīšana;
  • savlaicīga komunikācija ar klientiem un atgriezeniskās saites nodrošināšana;
  • augsti kvalificētu speciālistu piesaistīšana, motivēšana un nepieciešamo prasmju attīstīšana;
  • piedāvāto produktu klāsta attīstīšana un jaunu produktu ražošana ar mērķi radīt jaunus nišas produktus un rast jaunus pielietojuma veidus;
  • radīt un uzturēt darba kārtībā sistēmu, kas nodrošina pārtikas drošības procesā iesaistīto personu savlaicīgu informēšanu.

Mūsu prioritāte ir strādāt pēc HACCP paškontroles sistēmas vadlīnijām, lai maksimāli samazinātu riskus, kas var ietekmēt ražošanas procesa un gatavās produkcijas drošību. 

Patstāvīga kvalitātes kontroles sistēmas uzlabošana ir prioritāte visu uzņēmuma darbinieku vidū - sākot no vadības līdz pat ražošanas ceha darbiniekiem.